PHP - Príkaz prerušenie: break

Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení, bude pokračovať s nasledujúcim príkazom za cyklom.

break

Popis

break ;
Použitá kľúčové slová: break
Poznámka: Použitelný v týchto miestach:
Cyklus s podmienkou na konci Cyklus s podmienkou na začiatku

Príklady

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
$i=10;
do --$i; while ( $i > 0);
do {
 $i++;
 if ($i==5)
  break;
} while ( $i <10);

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if ($i==10)
   break;
  else 
  {
   $i--;
  }
V iných jazykoch: en hu cz sk