Příkaz přerušení: break, exit do, exit for, exit while, last

Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpuštení, bude pokračovat s následujícím přikazem za cyklem.

break

Popis

break ;
Použitá klíčová slova: break
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Příkaz přerušení:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==3)
  break;

exit do

Popis

exit do
Použitá klíčová slova: do exit
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Příkaz přerušení:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
if i=3 then
  exit do
end if

exit for

Popis

exit for
Použitá klíčová slova: exit
Poznámka: Použitelný v těchto místech:

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Příkaz přerušení:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10

exit while

Popis

exit while
Použitá klíčová slova: while exit
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Příkaz přerušení:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10

break

Popis

break ;
Použitá klíčová slova: break
Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Příkaz přerušení:
i:=10;
repeat dec(i) until not i > 0;
repeat
 inc(i);
 if i=5 then
  break;
until not i <10;

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end
if i=3 then
  break;
V jiných jazycích: en hu cz sk