Basic - Príkaz prerušenie: exit do, exit for, exit while

Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení, bude pokračovať s nasledujúcim príkazom za cyklom.

exit do

Popis

exit do
Použitá kľúčové slová: do exit
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
if i=3 then
  exit do
end if

exit for

Popis

exit for
Použitá kľúčové slová: exit
Poznámka: Použitelný v týchto miestach:

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10

exit while

Popis

exit while
Použitá kľúčové slová: while exit
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
V iných jazykoch: en hu cz sk