JavaScript - Príkaz prerušenie: break

slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení, bude pokračovať s nasledujúcim príkazom za cyklom.

break

Popis

break ;
Použitá kľúčové slová: break
Poznámka: použitelný v týchto miestach:
Cyklus s podmienkou na konci Cyklus s podmienkou na začiatku

Príklady

JavaScript

navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
  i++;
  if (i==5)
    break;
} while ( i <10);

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (i==10)
     break;
   else 
   {
     i--;
   }
V iných jazykoch: en hu cz sk