PHP - Logická konštanta pravdy: true

logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:

true

Popis

true
Použitá kľúčové slová: true

Výstup

Príklady

PHP

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
$a1 = !false; // a1 = true
$a2 = !true; // a2 = false

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$a && true
false && true
true
false || true
$a || true
$a || true

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk