Pascal - Logická konštanta pravdy: true

logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:

true

Popis

true
Použitá kľúčové slová: true

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Pascal

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 := not false; { a1 = true}
a2 := not true; { a2 = false}

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
false and true
not b and true
c:=true
a or true
a and true
a or true

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
Logická konštanta pravdy v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk