FreeBASIC - logická konštanta pravdy: true

logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:

true

Popis

true
Použitá kľúčové slová: true

Výstup

Príklady

FreeBASIC

ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = not false ' a1 = true
a2 = not true ' a2 = false

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a or true
false and true
true
a or true
a and true
false or true

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
logická konštanta pravdy v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk