Visual Basic - logická konštanta pravdy: true

logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:

true

Popis

true
Použitá kľúčové slová: true

Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = not false ' a1 = true
a2 = not true ' a2 = false

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
c=true
false or true
not b and true
true
false and true
a or true

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
logická konštanta pravdy v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk