Explicitní konverze na 8bitové celé číslo: CSByte, CByte, shortint

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 8bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na 8bitové celé číslo:
xmin = -128; ymax = 127;
sbyte x= -5;      // x = -5
sbyte y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (sbyte)(x * y);  // z = 15

CSByte

Popis

 CSByte (expr)
Použitá klíčová slova: csbyte

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 8bitové celé číslo:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As sbyte= -5      ' x = -5
Dim y As sbyte= -(15 mod 4)  ' y = -3
y = CSByte((x * y))  ' z = 15

CByte

Popis

 CByte (expr)
Použitá klíčová slova: cbyte

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Explicitní konverze na 8bitové celé číslo:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As byte= -5      ' x = -5
Dim y As byte= -(15 mod 4)  ' y = -3
y = CByte((x * y))  ' z = 15

shortint

Popis

 shortint (expr)
Použitá klíčová slova: shortint

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 8bitové celé číslo:
xmin := -128; ymax := 127;
x:= -5;      // x = -5
y:= -(15 mod 4);  // y = -3
y := shortint((x * y));  // z = 15

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 8bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk