C# - explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo

požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Príklady

C#

možné požitie explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo :
xmin = -128; ymax = 127;
sbyte x= -5;           // x = -5
sbyte y = -(15 % 4);   // y = -3
y = (sbyte)(x * y);    // z = 15

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk