Visual Basic - Explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo : CSByte

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CSByte

Popis

 CSByte (expr)
Použitá kľúčové slová: csbyte

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo :
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As sbyte= -5           ' x = -5
Dim y As sbyte= -(15 mod 4)   ' y = -3
y = CSByte((x * y))    ' z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk