Java - Explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Príklady

Java

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo:
float x = 3.14159265359;  // x = 3.14159274
float y = 123456789;      // y = 123456792.0
y =(float)(x * y);       // z = 387850976.0

Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(float)x / 0xa
(float)(x * 2) / y
(float)y / 5
(float)50 / i
(float)x / 0xa
(float)x / 5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk