Free Pascal - explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo: single

požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

single

Popis

 single (expr)
Použitá kľúčové slová: single

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo:
x:= 3.14159265359;  // x = 3.14159274
y:= 123456789;      // y = 123456792.0
y :=single((x * y));       // z = 387850976.0

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk