Free Pascal - Explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo: single

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

single

Popis

 single (expr)
Použitá kľúčové slová: single

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo:
x:= 3.14159265359;  // x = 3.14159274
y:= 123456789;      // y = 123456792.0
y :=single((x * y));       // z = 387850976.0

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk