FreeBASIC - Explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo: CSng

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CSng

Popis

 CSng (expr)
Použitá kľúčové slová: csng

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo:
Dim x As single= 3.14159265359  ' x = 3.14159274
Dim y As single= 123456789      ' y = 123456792.0
y =CSng((x * y))       ' z = 387850976.0

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk