FreeBASIC - Cyklus s podmienkou na začiatku : do while loop, while wend

Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splnena. už pred prvou spustením dôjde k otestovaniu podmienky, použitie tohto cyklu je vynikajúci v situáciách kedy možno že ani raz nebude treba vykonat cyklus.

do while loop

Popis

do while condition
statements
loop
Použitá kľúčové slová: do while loop

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if x >= 12 then
  do while y >= 0  
   y=y-1
loop
end if
do while y <= 32  
  y=y+1
loop

while wend

Popis

while condition
statements
 wend
Použitá kľúčové slová: while wend

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop
V iných jazykoch: en hu cz sk