Visual Basic - Cyklus s podmienkou na začiatku : while end while, do while loop

Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splnena. už pred prvou spustením dôjde k otestovaniu podmienky, použitie tohto cyklu je vynikajúci v situáciách kedy možno že ani raz nebude treba vykonat cyklus.

while end while

Popis

while condition
statements
end while
Použitá kľúčové slová: while end

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0
while i<10
 i=i+1
end while
x =0
while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
end while

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
end while
if x >= 12 then
  while y >= 0  
   y=y-1
end while
end if
while y <= 32  
  y=y+1
end while

do while loop

Popis

do while condition
statements
loop
Použitá kľúčové slová: do while loop

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0
while i<10
 i=i+1
end while
x =0
while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
end while
V iných jazykoch: en hu cz sk