PHP - Cyklus s podmienkou na začiatku : while

Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splnena. už pred prvou spustením dôjde k otestovaniu podmienky, použitie tohto cyklu je vynikajúci v situáciách kedy možno že ani raz nebude treba vykonat cyklus.

while

Popis

while (condition) statement
Použitá kľúčové slová: while

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

PHP

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
$i=0;
while ($i<10) ++$i;
$x =0;
while ($i<20)
{
 $i= $i+2;
 if ($i==16)
 {
  continue;
 }
 $x++; 
}

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while ($i>0)
  if ($i==10)
   break;
  else 
  {
   $i--;
  }
while ($y>1)
{
 $x++;
 $y--;
}
if ( $x >= 12 )
  while ( $y >= 0 ) 
   --$y;
while ( $y <= 32 ) 
  $y++;
V iných jazykoch: en hu cz sk