JavaScript - Cyklus s podmienkou na začiatku : while

Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splnena. už pred prvou spustením dôjde k otestovaniu podmienky, použitie tohto cyklu je vynikajúci v situáciách kedy možno že ani raz nebude treba vykonat cyklus.

while

Popis

while (condition) statement
Použitá kľúčové slová: while

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

JavaScript

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0;
while (i<10) ++i;
x =0;
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
while (y>1)
{
 x++;
 y--;
}
if ( x >= 12 )
  while ( y >= 0 ) 
   --y;
while ( y <= 32 ) 
  y++;
V iných jazykoch: en hu cz sk