Free Pascal - Bitový posun doprava: shr

Bitový posun dopravo toľkokrát posunie bity vstupného celého čísla do prava koľko je hodnota druhého vstupu. výstupné bity sa stratí a vstupné bity budú 0. bitový posun doprava môžeme použiť pre delenie s mocninou 2. príklad 256 delené s 2 na treťom: 256 we shift to the right three times and the result is 32.

shr

Popis

par1 shr par2
Použitá kľúčové slová: shr

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie Bitový posun doprava:
x := 8 shr 1;        // x = 4
y := $ff shr 4;     // y = 15
z := (x shr 2) shr 2; // z = 0

Free Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový posun doprava:
i shr 2
2 shr i
32 shr ($A shr 2) shr 1

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(32 shr 2)
2 shr 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk