FreeBASIC - 16-bitové celé číslo: short

Dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 16-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -32768 do 32767.

short

Popis

 short
Použitá kľúčové slová: short

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie 16-bitové celé číslo:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As short= -1234        ' x = -1234
Dim y As short= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CShort((x * y))    ' z = 30850

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk