Basic - 16-bitové celé číslo: integer

Dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 16-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -32768 do 32767.

integer

Popis

integer
Použitá kľúčové slová: integer

Príklady

Basic

Možné požitie 16-bitové celé číslo:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As integer= -1234        ' x = -1234
Dim y As integer= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CInt((x * y))    ' z = 30850

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk