Free Pascal - 16-bitové celé číslo: smallint

Dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 16-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -32768 do 32767.

smallint

Popis

 smallint
Použitá kľúčové slová: smallint

Príklady

Free Pascal

Možné požitie 16-bitové celé číslo:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;        // x = -1234
y:= -(1500 mod 60);// y = -25
y := smallint((x * y));    // z = 30850

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk