16bitové celé číslo: short, Int16, integer, smallint

Datový typ 16bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 16bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -32768 do 32767.

short

Popis

 short
Použitá klíčová slova: short
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC | Visual Basic .NET | C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Příklady

Příklad

Možné použití 16bitové celé číslo:
xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;    // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);  // z = 30850

Int16

Popis

 Int16
Použitá klíčová slova: int16
Kompatibilní programovací jazyky:
C#

Příklady

Příklad

Možné použití 16bitové celé číslo:
xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;    // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);  // z = 30850

integer

Popis

integer
Použitá klíčová slova: integer
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Pascal

Příklady

Basic

Možné použití 16bitové celé číslo:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As integer= -1234    ' x = -1234
Dim y As integer= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CInt((x * y))  ' z = 30850

smallint

Popis

 smallint
Použitá klíčová slova: smallint
Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití 16bitové celé číslo:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;    // x = -1234
y:= -(1500 mod 60);// y = -25
y := smallint((x * y));  // z = 30850

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk