Object Pascal - Zložený príkaz: begin end

Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spojenie viac príkazov, nakoniec redukuje do jedného prikaza celý blok prikazov.

begin end

Popis

begin end;
begin statement end;
begin statement statement end;
Použitá kľúčové slová: end begin

Vstup

 • statement - code

Príklady

Object Pascal

Možné požitie zložený príkaz:
y:=10;
if x>1 then
begin
 x:=1;
 y:=y-1;
end;
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;
if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end
if i > 10 then
begin
i :=10;      i := i - 1;  inc(i);
end;
V iných jazykoch: en hu cz sk