PHP - Zložený príkaz: { }

Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spojenie viac príkazov, nakoniec redukuje do jedného prikaza celý blok prikazov.

{ }

Popis

{}
{statement}
{statement statement}

Vstup

Príklady

PHP

Možné požitie zložený príkaz:
$y=10;
if ($x>1)
{
 $x=1;
 $y=$y-1;
}
while ($y>1)
{
 $x++;
 $y--;
}

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while ($i<20)
{
 $i= $i+2;
 if ($i==16)
 {
  continue;
 }
 $x++; 
}
if ($i==10)
   break;
  else 
  {
   $i--;
  }
do {
 $i++;
 if ($i==5)
  break;
} while ( $i <10);
if ($i > 10)
{
$i =10;      $i = $i - 1;  $i++;
}
V iných jazykoch: en hu cz sk