JavaScript - Zložený príkaz: { }

Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spojenie viac príkazov, nakoniec redukuje do jedného prikaza celý blok prikazov.

{ }

Popis

{}
{statement}
{statement statement}

Vstup

Príklady

JavaScript

Možné požitie zložený príkaz:
y=10;
if (x>1)
{
 x=1;
 y=y-1;
}
while (y>1)
{
 x++;
 y--;
}

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}
V iných jazykoch: en hu cz sk