PHP - Viacriadkový komentár: /* */

V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej značky až do končiacej značky každý znak je interpretovaný ako komentár. na tieto znaky nebude braný ohľad.

/* */

Popis

/*  */

Príklady

PHP

Možné požitie viacriadkový komentár:
$x =  5 * 4;/* x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) */ $z = 5;

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
/*
fdjksjf
sdjgksdgjk
*/
V iných jazykoch: en hu cz sk