Object Pascal - Viacriadkový komentár: { }

V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej značky až do končiacej značky každý znak je interpretovaný ako komentár. na tieto znaky nebude braný ohľad.

{ }

Popis

{  }

Príklady

Object Pascal

Možné požitie viacriadkový komentár:
x :=  5 * 4;{ x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) } z := 5;

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
{
fdjksjf
sdjgksdgjk
}
V iných jazykoch: en hu cz sk