FreeBASIC - Viacriadkový komentár: /' '/

V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej značky až do končiacej značky každý znak je interpretovaný ako komentár. na tieto znaky nebude braný ohľad.

/' '/

Popis

/'  '/

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie viacriadkový komentár:
x =  5 * 4
/' x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) '/ z = 5

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
/'
fdjksjf
sdjgksdgjk
'/
V iných jazykoch: en hu cz sk