C# - Príkazy

Príkazy sú jedným krokom programu.

Príkazy


Výrazový príkaz Výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyhodnotenie potom beh programu pokračuje s ďalším príkazom.
Cyklus s podmienkou na konci Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v dôsledku toho bude cyklus vykonaný minimálne raz. po každej...
Cyklus s podmienkou na začiatku Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splne...
Podmienený príkaz Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch sm...
zložený príkaz Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spojenie viac príkazov, nakoniec redukuje do jedného prikaza cel...
deklarácia automatickej premennej Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
príkaz inkrementácia Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktorá slúži pre zväčšenie čísla o jedničku.
príkaz dekrementacia Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktorá slúži pre zmenšenie čísla o jedničku.

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
while ( y >= 0 ) 
   --y;
if ( x == 5 )
  --y;
do --i; while ( i > 0);
x = 012;
V iných jazykoch: en hu cz sk