FreeBASIC - Príkazy

Príkazy sú jedným krokom programu.

Príkazy


Cyklus s podmienkou na konci Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v dôsledku toho bude cyklus vykonaný minimálne raz. po každej...
Cyklus s podmienkou na začiatku Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splne...
Podmienený príkaz Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch sm...
deklarácia automatickej premennej Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. po každej iterácii je podmienka testovaná, či bola splnena. v...
Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či ne bola sp...

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
do while i<10
 i=i+1
loop
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
do
 i=i-1
 loop while i > 0
Dim x As integer= -12345
V iných jazykoch: en hu cz sk