Object Pascal - Príkazy

Príkazy sú jedným krokom programu.

Príkazy


priradenie Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedin...
Cyklus s podmienkou na začiatku Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splne...
Podmienený príkaz Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch sm...
zložený príkaz Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spojenie viac príkazov, nakoniec redukuje do jedného prikaza cel...
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. po každej iterácii je podmienka testovaná, či bola splnena. v...
príkaz inkrementácia Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktorá slúži pre zväčšenie čísla o jedničku.
príkaz dekrementacia Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktorá slúži pre zmenšenie čísla o jedničku.

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
if x > 0 then // x == true
  x:=5;
if y < 100 then 
 inc(x);
repeat dec(i) until not i > 0;
i:=10;
V iných jazykoch: en hu cz sk