FreeBASIC - Explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo: CUByte

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CUByte

Popis

 CUByte (expr)
Použitá kľúčové slová: cubyte

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 255
Dim x As ubyte=5           ' x = 5
Dim y As ubyte= 15 mod 4    ' y = 3
y = CUByte((x * y))  ' z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk