Free Pascal - Explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo: byte

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

byte

Popis

 byte (expr)
Použitá kľúčové slová: byte

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 255;
x:=5;           // x = 5
y:= 15 mod 4;    // y = 3
y := byte((x * y));  // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk