Visual C++ - 16-bitove bezznamienkové číslo: unsigned short

Dátový typ 16-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 16-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 65535.

unsigned short

Popis

 unsigned  short
Použitá kľúčové slová: short unsigned
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie 16-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 65535;
unsigned short x=280;           // x = 280
unsigned short y = 1025 % 8;    // y = 128
y = (unsigned short)(x * y);    // z = 35840

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk