Visual Basic - 16-bitove bezznamienkové číslo: ushort

Dátový typ 16-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 16-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 65535.

ushort

Popis

 ushort
Použitá kľúčové slová: ushort

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie 16-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 65535
Dim x As ushort=280           ' x = 280
Dim y As ushort= 1025 mod 8    ' y = 128
y = CUShort((x * y))    ' z = 35840

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk