Visual Basic - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 mod par2
zmena znamienka
- expression

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As integer= -12345
(x * y)
y = x / &Ha
x=x+1
Dim y As ulong= 10250 \ 8
(j - 8)
V iných jazykoch: en hu cz sk