Basic - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 mod par2
zmena znamienka
- expression

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x = 10 * 5
25 \ 2 + 1
z = (x-y)-30.5
8 + 12
(1500 mod 60)
x >= y / 5
V iných jazykoch: en hu cz sk