Visual Basic - Desiatková konštanta

Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné konštanty. opísať to môžeme z matematiky známych arabských číslic od 0 do 9.

desiatková konštanta

Popis

 1234
Data:
  • number -

Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie desiatková konštanta:
x = 10         ' x = 10
y = 4 * 10     ' y = 40
if x>5 then
  y = x / &Ha  ' y = 1
end if

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x+y+30
x <= 12
ymax = 65535
x = 6

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk