Visual Basic - Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 mod par2
Změna znaménka
- expression

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
Dim x As integer= -12345
(x * y)
y = x / &Ha
x=x+1
Dim y As ulong= 10250 \ 8
(j - 8)
V jiných jazycích: en hu cz sk