Visual Basic - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie zátvorka:
x = 90 mod 8    ' x = 2
y = 15 mod 4    ' y = 3
z = (x mod y) mod 5' z = 2

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
i * 
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
CSng((x * y))
CUShort((x * y))
-(1500 mod 60)
CUInt((x * y))
(b or c) or a
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
V iných jazykoch: en hu cz sk