C - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2

par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 % par2
zmena znamienka
- expression

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(float)i / 0xab
((float)(x * 2) / y +5)
xmin = -128
i = i-5
z = ((float)x / 5) * 10
 y = 15 % 4
V iných jazykoch: en hu cz sk