Visual Basic - Väčší ako: >

Operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá kľúčové slová: >

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Väčší ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Väčší ako:
a = 2 > funkc(3) 
b = 1.14 > x 
if y > 32 then 
  c=true
end if

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší ako:
x > y
10 > f(9.9)
j > 128 or false

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
end while
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if
do
 i=i-1 
loop while i > 0
if i - 10 >0 then
 i = i-5
end if
10 >a or a<5
10 >a and a>5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk