JavaScript - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2

par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 % par2
zmena znamienka
- expression

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(0xff % 50 % 10) % 2
x * 2 / y +5
x <= y * 5
(10 - j * 0.5)
x == y + 3
V iných jazykoch: en hu cz sk