C# - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2

par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 % par2
zmena znamienka
- expression

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(10 - j * 0.5)
x = 95 + 5
x = 250 / 8
y = x * 3.14
x >= (float)y / 5
x = 90 % 8
V iných jazykoch: en hu cz sk