Visual Basic - Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda: do loop until

Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. po každej iterácii je podmienka testovaná, či bola splnena. v prípade, že daná podmienka je nepravda, potom cyklus bude pokračovať v behu, opačnom prípade bude dokončená.

do loop until

Popis

do
statements
loop until condition
Použitá kľúčové slová: do until loop

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

Visual Basic .NET

i=10
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
do
  i=i+1
  if i=3 then
    exit do
end if
loop until (i=10)
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk