Pascal - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 mod par2
zmena znamienka
- expression

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y:= 15 mod 4;
(3 + i)
xmin := -128;
(j - 8)
x := 10 * 5;
y := y/ 3.14
V iných jazykoch: en hu cz sk