Visual Basic - Zvyšok po delení: mod

Pomocou operátora zvyšok po delení môžeme vypočítať zvyšok po celočíselnom delení. pomocou operátora zvyšok po delení môžeme jednoducho otestovať deliteľnosť celých čísel, v prípade keď výsledok je 0 tak číslo je deliteľné bezo zvyšku.

mod

Popis

par1 mod par2
Použitá kľúčové slová: mod

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Zvyšok po delení:
x = 90 mod 8    ' x = 2
y = 15 mod 4    ' y = 3
z = (x mod y) mod 5' z = 2

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Zvyšok po delení:
i mod 4
121 mod 40
(&Hff mod 50 mod 10) mod 2

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim y As ushort= 1025 mod 8
70 mod 8
(15 mod 4)
Dim y As byte= 15 mod 4
(1500 mod 60)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk