Visual Basic

programovanie v jazyku Visual Basic

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Visual Basic, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Visual Basic:


Príklady - Visual Basic

Visual Basic .NET
a1 = false and false ' a1 = false
a2 = false and true ' a2 = false
a3 = true and false ' a3 = false
a4 = true and true ' a4 = true
Visual Basic .NET
x = not(32 >>2)    ' x = -9
y = not x       ' y = 8
z = not(x and 5) and y  ' z = 8

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Visual Basic .NET
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
(x * y)
Dim x As integer= -12345
b = x <= 12
y =CSng((x * y))
if i=16 then
  continue while
 end if
V iných jazykoch: en hu cz sk