Visual Basic - Sčítanie: +

Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. Sčítanie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá kľúčové slová: +

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Sčítanie:
x = 95 + 5     ' x=100
y = 100 + x    ' y=200
z = (x+y+30)+3 ' z=333

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Sčítanie:
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
x=x+1
(3 + i)
(25 \ 2 + 1) + 2
i= i+2
(j + 10)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk